Säännöt ja Ehdot

Osallistuja hyväksyy Finlandia-hiihdon Säännöt ja Ehdot sekä Hiihtäjäohjeessa mainitut kilpailuohjeet osallistuessaan.

 

Peruutus- ja Hyvitysehdot

Mikäli Finlandia-hiihto joudutaan perumaan vaikeiden lumiolosuhteiden tai jonkun muun järjestäjästä riippumattoman esteen vuoksi (esim. sota, epidemia, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto, määräys tai suositus), järjestäjä pidättää itselleen 50 % osallistumismaksusta ja 50 % maksetusta summasta hyvitetään seuraavan vuoden osallistumismaksun yhteydessä tai palautetaan osallistujalle.

Kilpailijalla tai hänen yhteisöllään, joka peruuttaa hiihdon ei ole oikeutta saada osallistumismaksua takaisin. Kuitenkin kilpailija, joka peruuttaa osallistumisensa 31. joulukuuta mennessä on mahdollisuus siirtää maksamastaan osallistumismaksusta 50 % seuraavalle vuodelle ilmoittamalla peruutuksesta Finlandia-hiihdon toimistolle.

Mikäli reittiä joudutaan lyhentämään vaikeiden lumiolosuhteiden tai muun järjestäjästä riippumattoman syyn takia, osallistumismaksua ei palauteta, eikä kilpailijalla ole oikeutta hinnanalennukseen tai muuhun korvaukseen.

Järjestäjä ilmoittaa hiihdon peruutuksesta tiedotusvälineissä ja Internetissä.

Sairastapaukset

Sairaustapauksissa kilpailija voi siirtää 50 % maksetusta osallistumismaksusta seuraavalle vuodelle mikäli virallinen sairastodistus (lääkärin- tai sairaanhoitajantodistus) on toimitettu viimeistään 31. maaliskuuta mennessä kilpailun jälkeen Finlandia-hiihdon toimistolle.

Toivomme, että ilmoitat toimistolle kuitenkin jo ennen hiihtoa tai kilpailupäivänä, mikäli et voi osallistua.

Sairastodistuksen voi postittaa tai toimittaa sähköpostitse skannattuna/kuvattuna Finlandia-hiihdon toimistolle.

 • Peitä sairastodistuksesta henkilötunnuksen loppuosa.
 • Hyvitykset

  Huom. Kaikki hyvitykset ovat voimassa enintään seuraavan vuoden Finlandia-hiihtoon asti. Hyvitys ei ole voimassa enää tämän jälkeen. Kaikki hyvitykset ovat henkilökohtaisia, eikä hyvitystä voi siirtää toiselle henkilölle.

   

  Osallistumisoikeuden siirtäminen

  Voimme pyynnöstä siirtää maksetun osallistumisoikeuden toiselle henkilölle

 • Tavallisena ilmoittautumisaikana :
 • Teemme osallistujasiirron maksutta. Mikäli myös matkaa vaihdetaan ja uuden matkan osallistumismaksu on kalliimpi kuin vanha veloitetaan lisäksi osallistumishintojen välinen erotus. Kalliimmalta matkalta siirtyvän hinnanerotusta halvemmalle ei hyvitetä.

 • Jälki-ilmoittautumisen aikana :
 • Veloitamme osallistujasiirrosta 10€. Matkan vaihdosta veloitetaan kuten edellä on mainittu (normaalina ilmoittautumisaikana). Jälki-ilmoittautumisen aikana siirron voi tehdä ainoastaan paikanpäällä kisakansliassa. Uudella osallistujalla tulee olla mukana saamasi vahvistuskirje ja allekirjoittamasi valtuutuskirje hiihdon siirrosta, mikäli et itse pääse paikanpäälle todistamaan henkilöllisyyttäsi.

  Mikäli asianmukaista siirtoa ei ole tehty, osallistumisoikeus evätään ja mahdollinen tulos hylätään.

   

  Muut ehdot

  Järjestäjä voi käyttää osallistujien osoitteita suoramarkkinointitarkoituksiin.

  Järjestäjällä on vapaa käyttöoikeus hiihdon aikana ottamilleen kuville ja videotallenteille.

   

  Rekisteri- ja tietosuojaseloste

  Tämä on Finlandia-hiihdon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

  1. Rekisterinpitäjä

  Finlandia-hiihto / Lahden Hiihtoseura ry
  Salpausseläntie 8, 15110 LAHTI

  2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

  Finlandia-hiihdon toimisto
  044 975 7713 / 044 975 7712
  toimisto at finlandiahiihto .fi
  Katso yhteystietomme

  3. Rekisterin nimi

  Finlandia-hiihto, asiakas- ja tulosrekisteri

  4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilökohtainen suostumus, jonka henkilö tietoisesti antaa halutessaan osallistua Finlandia-hiihto tapahtumiin.

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä kilpailutulosten ja -saavutusten ylläpito ja arkistointi.

  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi, yrityksen tai joukkueen nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, asuinmaa), syntymäaika, kansallisuus, sukupuoli, rekisteritunniste, valokuvauslupa, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

  Tietoja säilytetään toistaiseksi.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeella lähetetystä tapahtuman rekisteröintikaavakkeesta rekisteröityjen itsensä, työnantajan, matkanjärjestäjän tai vastaavan ilmoittamana.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

  Voimme luovuttaa henkilötietojasi sellaisille valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja Finlandia-hiihdon puolesta tässä Käytännössä kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi teknisten, logististen ja muiden palvelujen tarjoajat). Nämä osapuolet saavat kuitenkin käyttää henkilötietojasi ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty. Finlandia-hiihto edellyttää lisäksi, että kyseiset osapuolet toimivat soveltuvan lainsäädännön ja tämän Käytännön mukaisesti ja että he käyttävät asianmukaisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi. Kuvauksen mukainen kolmas osapuoli voi olla esimerkiksi käyttämämme tulospalveluyritys, joka toteuttaa ajanoton tapahtuman aikana.

  Voimme lisäksi luovuttaa henkilötietojasi palvelukumppanille, mikäli olet erikseen antanut suostumuksesi siihen, että ulkopuolinen yhtiö käsittelee tietojasi Finlandia-hiihdon tarjoamien tuotteiden ja palvelujen yhteydessä. Kuvauksen mukainen palvelukumppani voi olla esimerkiksi valokuvauspalvelu.

  Tietoja voidaan julkaista julkisesti mm. Finlandia-hiihdon lähtölistoissa, tuloslistoissa, diplomeissa ja vastaavissa seuraavasti: henkilön etu- ja sukunimi, paikkakunta, kansallisuus, syntymävuosi, sukupuoli, joukkueen nimi, kilpailutulokset ja -saavutukset sekä lähtönumero ja sarja.

  Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle. Huomioi kuitenkin, että julkisesti näytettävät tiedot ovat saatavilla maailmanlaajuisesti.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  Finlandia-hiihto pidättää oikeuden mm. henkilön kilpailutulosten ja saavutusten mitätöintiin henkilötietojen poistopyynnön yhteydessä.

   

  Evästeet

  Finlandia-hiihto ei kerää evästetietoja markkinointitarkoituksiin. Sivusto saattaa kuitenkin käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita, jotka tallentavat sinusta tietoa. Tälläisiä palveluita voivat olla esimerkiksi Google palvelut, jotka mm. auttavat sivujen löytyvyydessä hakupalvelussa sekä seuraavat kävijämääriä ja vastaavia tietoja. Mikäli haluat varmistaa, että internetselaintasi ei seurata evästeillä suosittelemme tekemään poikkeussäännön tai estämään evästeiden käytön täysin käyttämäsi selaimen asetuksissa. Huomioithan, että palvelut saattavat tässä tapauksessa käyttäytyä odottamattomasti ja kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissäsi.

   
  Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

   
  Finlandia-hiihto on voittoa tavoittelematon organisaatio. Osallistumismaksuista kertyneet saatavat (kulujen jälkeen) jaetaan tapahtumaa järjestävien urheiluseurojen, Lahden Hiihtoseuran ja Hollolan Urheilijat -46, kesken. Osallistumalla Finlandia-hiihtoon tuet suomalaista nuorisourheilua.